Goed voor ieder kind


OOC

Dit is de homepage van het OOC, oftewel het Onderwijs Ondersteuningscentrum. Het OOC heeft een ondersteunende en faciliterende rol bij het realiseren van passend onderwijs voor alle leerlingen op de (speciale) basisscholen in NO-Twente. Daarbij wil het vooral ook tegemoet komen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen, leraren en ouders. De deelregio NO-Twente omvat een drietal gemeenten: Oldenzaal, Dinkelland en Losser.

PARTNERS

In het Onderwijs Ondersteuningscentrum werken een viertal besturen samen, te weten:

  • Stg. Konot (Stg. Katholiek Onderwijs NO-Twente): 22 katholieke basisscholen in Oldenzaal, Dinkelland en Losser
  • Skolo (Stg. Katholiek Onderwijs Losser en Overdinkel): 5 katholieke basisscholen in Losser en Overdinkel
  • Nutsschool te Oldenzaal (Stg. Departement Oldenzaal e.o. der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen)
  • Stg. Athena vrije scholen: 1 basisschool in Oldenzaal
Klik HIER voor de contactgegevens van de besturen en de scholen, inclusief de links naar de websites.

OVERIGE BESTUREN/SCHOLEN

Daarnaast zijn er een aantal scholen binnen de deelregio NO Twente die niet vallen onder één van bovengenoemde besturen. Deze scholen zijn wel gesitueerd in de deelregio NO Twente en maken voor verwijzingen naar her SBO/SO gebruik van de CVA van de deelregio NO Twente. Het gaat om:

  • Stg. Consent: 1 basisschool in Oldenzaal, 1 basisschool in Dinkelland en 3 basisscholen in Losser/Overdinkel
  • Stg. VCO: 1 basisschool in Losser en 1 basisschool in Overdinkel
Klik HIER voor de contactgegevens van de besturen en de scholen, inclusief de links naar de websites.

SWV 23.02


De deelregio NO-Twente maakt onderdeel uit van het samenwerkingsverband 23.02.
Dit samenwerkingsverband kent naast de deelregio NO-Twente nog een tweetal deelregio's: Enschede en Hengelo. De betrokken gemeentes van deze twee deelregio's zijn Enschede, Hengelo, Borne, Hof van Twente en Haaksbergen. De deelregio's werken autonoom binnen de afgesproken kaders van het samenwerkingsverband 23.02. Het SWV hanteert een privacyreglement, klik hier voor meer informatie.

De website van swv 23.02 is te bereiken via www.swv2302.nl . 

 

Nieuws


IB-NETWERK  bijeenkomsten 2017-2018:

donderdag 5 oktober 2017

donderdag 23 november 2017

donderdag 22 februari 2018

donderdag 19 april 2018

donderdag 21  juni 2018